CSR - Miljöarbete

Foodservice

Professionella foodservicelösningar

CSR - Miljöarbete

  

 

CSR
I flera år har  Corporate Social Responsibility ( CSR ) varit en strategisk prioritet för McCain , vilket är i linje med vår globala vision : " McCain , It is all good! : God mat - goda människor – gott företagande  som gör att människor mår bra " . 2008 gjorde McCain Kontinentala Europa betydande åtgärder inom områdena miljö , livsmedel-produkter och personal . Detta är den vägledande principen i vår CSR-strategi.
" Från producent till till konsument» 2012-2016• Främja hållbart jordbruk

• Vårt uppdrag: Genomförande av råvaruinköp med minimal inverkan på miljön.


Mark / land: 20 % minskning av användningen av bekämpningsmedel per ton skördad potatis.

Vatten : Införandet av mätsystem för att minska vattenanvändning.

Luft : minska våra CO2- utsläpp och minska transportavståndet mellan potatisodlare och våra fabriker.

Potatisfälten: god jordbrukssed som garanterar att våra potatisar certifieras (Global GAP eller motsvarande ) till 100 %.

 

• Respekt för miljön i hela vår produktion.

• Vårt uppdrag: "att producera mer med mindre"

Energi : fortsätta vår minskning genom att konsumera 20% mindre energi än 2012.

Vatten : återigen minska vattenförbrukningen med 5 % efter den första minskningen på 12 % mellan 2005 och 2012.

CO2 : minska våra CO2-utsläpp med 30 % och minska våra transporter av färdiga produkter.

Förpackning : Använda återvinningsbara material för alla våra detaljhandels emballage.

 

• Främja hälsan.

• Vårt uppdrag: Våra produkter måste uppnå och möta näringsriktiga kriterier.

Fett : minska nivån av mättade fettsyror med upp till 0,6 % i alla McCains potatisprodukter.

Fett : lansera produkter som har 50% mindre fett efter tillagning.

Salt : minska saltnivåer upp till 0,5 g per 100 g i alla McCains potatisprodukter.

Ingredienser: bara välja naturliga ingredienser för våra recept och garantera laktos - och glutenfri potatis.

Kommunikation : öppen och tydlig kommunikation med våra kunder och konsumenter.

 

• En ansvarsfull arbetsgivare som fortsätter att hjälpa sina anställda att utvecklas.

• Vårt uppdrag: Försäkra optimala arbetsförhållanden.

Säkerhet : maximal säkerhet i alla våra fabriker och upprätthålla en TIR < 1 , som placerar oss i toppen av världsledande företag.

Utveckling : potential och kapacitet hos våra medarbetare: Möjlighet att tillbringa minst  3,0 % av arbetstiden till utbildning.

Belöning : rättvis lön och karriärutvecklings plan för våra medarbetare.

Hälsa : uppmuntra vettig kost och en aktiv livsstil för våra medarbetare.

 

• Hjärtefrågor för McCain :

• Vårt uppdrag: Möjliggöra tillgång till potatis som livsmedel för mindre privilegierade människor.

Partnerskap med lokala aktörer för att organisera distribution av våra produkter i dessa regioner. Utveckla ett projekt runt potatisen för att garantera utsatta människor i fattiga länder kontenuerlig tillgång till mat.