Allmänna villkor

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för kampanjen “Provningspaket Onions are Heroes”, på webbplatsen https://www.mccain-foodservice.se/.

GRATIS provpaket Onions are Heroes:

 1. Gratis provpaket är giltigt till och med den 31 december 2022.
 2. Endast Foodserviceföretag som driver restaurang, catering, café eller hotell och personer som är (med)ansvariga för sammansättningen av menyn/utbudet är berättigade till ett gratisprov.
 3. Endast fullständigt ifyllda och korrekta formulär godkänns. Om organisationsnumret, företagets namn och adress inte stämmer överens kan McCain Foods Sweden AB neka respondenten ett provpaket.
 4. Högst ett provpaket per företag.
 5. Denna kampanj är endast giltig i Sverige, företaget måste också vara baserat i Sverige.
 6. Uppgifterna kommer endast att användas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
 7. De personuppgifter som fylls i kommer endast att användas för att skicka provpaketet och motsvarande e-postmeddelanden. Du kan avsluta din prenumeration via varje e-postmeddelande.
 8. McCain Foods Sweden AB kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakats av provförpackningen.
 9. Under tiden kan villkoren för kampanjen ändras av McCain Foods Sweden AB.
 10. En anställd hos McCain Foods Sweden AB kan kontakta den person som begärt provförpackningen per telefon efter att ha testat produkten.
 11. På grund utav rådande världsomläge förbehåller sig McCain rätten att begränsa eller stoppa provpaket beroende av produktgrupp eller produkt.

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för kampanjen “Provningspaket SureCrisp”, på webbplatsen https://www.mccain-foodservice.se/.

GRATIS provpaket SureCrisp:

 1. Gratis provpaket är giltigt till och med den 31 december 2022.
 2. Endast Foodserviceföretag som driver restaurang, catering, café eller hotell och personer som är (med)ansvariga för sammansättningen av menyn/utbudet är berättigade till ett gratisprov.
 3. Endast fullständigt ifyllda och korrekta formulär godkänns. Om organisationsnumret, företagets namn och adress inte stämmer överens kan McCain Foods Sweden AB neka respondenten ett provpaket.
 4. Högst ett provpaket per företag.
 5. Denna kampanj är endast giltig i Sverige, företaget måste också vara baserat i Sverige.
 6. Uppgifterna kommer endast att användas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
 7. De personuppgifter som fylls i kommer endast att användas för att skicka provpaketet och motsvarande e-postmeddelanden. Du kan avsluta din prenumeration via varje e-postmeddelande.
 8. McCain Foods Sweden AB kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakats av provförpackningen.
 9. Under tiden kan villkoren för kampanjen ändras av McCain Foods Sweden AB.
 10. En anställd hos McCain Foods Sweden AB kan kontakta den person som begärt provförpackningen per telefon efter att ha testat produkten.
 11. På grund utav rådande världsomläge förbehåller sig McCain rätten att begränsa eller stoppa provpaket beroende av produktgrupp eller produkt.

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för kampanjen “Provningspaket Crispers”, på webbplatsen https://www.mccain-foodservice.se/.

GRATIS provpaket Crispers:

 1. Gratis provpaket är giltigt till och med den 31 december 2022.
 2. Endast Foodserviceföretag som driver restaurang, catering, café eller hotell och personer som är (med)ansvariga för sammansättningen av menyn/utbudet är berättigade till ett gratisprov.
 3. Endast fullständigt ifyllda och korrekta formulär godkänns. Om organisationsnumret, företagets namn och adress inte stämmer överens kan McCain Foods Sweden AB neka respondenten ett provpaket.
 4. Högst ett provpaket per företag.
 5. Denna kampanj är endast giltig i Sverige, företaget måste också vara baserat i Sverige.
 6. Uppgifterna kommer endast att användas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
 7. De personuppgifter som fylls i kommer endast att användas för att skicka provpaketet och motsvarande e-postmeddelanden. Du kan avsluta din prenumeration via varje e-postmeddelande.
 8. McCain Foods Sweden AB kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakats av provförpackningen.
 9. Under tiden kan villkoren för kampanjen ändras av McCain Foods Sweden AB.
 10. En anställd hos McCain Foods Sweden AB kan kontakta den person som begärt provförpackningen per telefon efter att ha testat produkten.
 11. På grund utav rådande världsomläge förbehåller sig McCain rätten att begränsa eller stoppa provpaket beroende av produktgrupp eller produkt.

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för kampanjen “Provningspaket Pickers”, på webbplatsen https://www.mccain-foodservice.se/.

GRATIS provpaket Pickers:

 1. Gratis provpaket är giltigt till och med den 31 december 2022.
 2. Endast Foodserviceföretag som driver restaurang, catering, café eller hotell och personer som är (med)ansvariga för sammansättningen av menyn/utbudet är berättigade till ett gratisprov.
 3. Endast fullständigt ifyllda och korrekta formulär godkänns. Om organisationsnumret, företagets namn och adress inte stämmer överens kan McCain Foods Sweden AB neka respondenten ett provpaket.
 4. Högst ett provpaket per företag.
 5. Denna kampanj är endast giltig i Sverige, företaget måste också vara baserat i Sverige.
 6. Uppgifterna kommer endast att användas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
 7. De personuppgifter som fylls i kommer endast att användas för att skicka provpaketet och motsvarande e-postmeddelanden. Du kan avsluta din prenumeration via varje e-postmeddelande.
 8. McCain Foods Sweden AB kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakats av provförpackningen.
 9. Under tiden kan villkoren för kampanjen ändras av McCain Foods Sweden AB.
 10. En anställd hos McCain Foods Sweden AB kan kontakta den person som begärt provförpackningen per telefon efter att ha testat produkten.
 11. På grund utav rådande världsomläge förbehåller sig McCain rätten att begränsa eller stoppa provpaket beroende av produktgrupp eller produkt.