Mini
Onion
Rings

Inköpskostnad per påse
Portionskostnad
Pris till gäst
Portionsstorlek
Sälj
Per påse
Portioner per dag
Tjäna
Varje vecka
Varje månad
Varje år