Spridningen av coronaviruset COVID-19 och de omfattande åtgärderna för att bekämpa viruset har lett till ökad efterfrågan på hemleverans av mat. Många konsumenter världen över har beställt hem mat somett svar på frivillig eller obligatorisk karantän. Efterfrågan på hemlevererad mat har ökat i de flesta länder som har påverkats av viruset. Statistik från Asien visar att i Sydkorea har hemleverans av mat sett en veckolig ökning på 3% till 4% sedan januari 2020. Beställningarna från Singapores utkörare Grab ökade med 20% under början av mars.

Enligt amerikanska läkemedelsverket finns det i dagsläget inga bevis att COVID-19 kan smitta genom mat eller matförpackningar. WHO bekräftar att COVID-19 smittas mellan person och person, via hostningar eller luftburna vätskepartiklar eller annan direktkontakt. Men om viruset hamnar på maten? Restauranger och andra livsmedelstjänster är noga kontrollerade av myndigheterna, och har i många år haft rutiner för att undvika spridning av influensa, norovirus, hepatit A och andra virus. Samma rutiner gäller för alla som hanterar, förbereder och serverar mat. Se till att era kunder känner till detta!För mer information om vårt erbjudande av perfekta pommes, kontakta oss via e-post på: ordsweden@mccain.com