DRIVEN BY OUR roots

McCain är ett kanadensiskt familjeföretag som grundades 1957. Harrison McCain, en av grundarna, sa ofta:

"god etik är goda affärer"

Hans motto är förankrat i våra rötter och förklarar varför det i dag är så viktigt för oss att arbeta på ett sätt som är bra för miljön och lokala gemenskaper.

Redan 2008 påbörjade vi vårt hållbarhetsarbete på det europeiska fastlandet. Sedan dess har vi beslutat oss för att påskynda denna förändring med ambitiösa åtaganden för 2025 och 2030, inom 4 områden:

-- SMART OCH HÅLLBART JORDBRUK

-- RÅVARUEFFEKTIVA AKTIVITETER

-- HÖGKVALITATIVA LIVSMEDEL

-- BLOMSTRANDE GEMENSKAPER

LÄS MER

“Genom att dela våra åtaganden med världen hoppas vi kunna inspirera andra att ansluta sig”

MAX KOEUNE

Ordförande och CEO på McCain Foods Limited