SMART OCH HÅLLBART JORDBRUK
DET ÄR UPP TILL OSS

FÖR ATT KUNNA MÖTA MORGONDAGENS UTMANINGAR,

måste vi agera i dag och göra det på rätt sätt. Upptäck de miljövänliga metoder som vi använder oss av för att skydda naturresurser och hjälpa våra odlare att arbeta framtidssäkert.

RÄTT SAMARBETE MED VÅRA ODLARE

Vi har direkt samarbete med mer än 1 600 odlare på det europeiska fastlandet. De är våra partners. Vi tecknar ettåriga eller fleråriga avtal med dem. Det ger odlarna den synlighet som krävs på lång sikt och garanterar rättvisa inkomster.

Visste du detta?

Våra odlare delar vår kärlek till potatisen. Det är anledningen till varför ungefär hälften av dem har samarbetat med oss i över 10 år, och vissa i mer än 3 generationer!

Arbetsmetoder som gynnar miljön

100 % av våra potatisar som används för att producera produkter under märket McCain kommer från certifierade odlare. Denna certifiering garanterar goda jordbruksmetoder för potatisodlingen och även livsmedelssäkerhet och spårbarhet. De terrängansvariga på McCain besöker odlarna på deras gårdar och erbjuder vägledning och tekniskt stöd. Andra tekniker och jordbruksexperter på McCain som specialiserat sig på potatisodling och potatissorter fördjupar sig ännu mer i denna kunskap.

Nära åkrarna

Varför står våra produktionsanläggningar i norra Europa? Svaret ligger i marken – det här är den bästa platsen i Europa för potatisodling. Våra produktionsplatser ligger mindre än 150 km från potatisåkrarna för att minska transporttiden och transportkostnaderna, och minska koldioxidutsläppen. Vi är stolta över att stötta lokalt jordbruk.

Pilotgårdar: platser för innovation

Sedan 2016 samarbetar vi med 13 pilotgårdar (6 i Frankrike, 1 i Belgien, 3 i Nederländerna, 3 i Polen) som är spridda över Europa för att fastställa de bästa jordbruksteknikerna för produktion av potatisprodukter. Varför? För att öka skördarna, förbättra skyddet av marken, stödja den biologiska mångfalden och identifiera nya metoder och tekniker. När en ny metod är godkänd sprider vi denna värdefulla kunskap bland våra odlare.

Satsa på hållbart jordbruk

McCain har som mål att år 2030 använda regenerativa jordbruksmetoder på 100 % av McCains potatisjord globalt (nästan 150 000 hektar).