Växande gemenskaper DE ÄR HJÄRTAT
I VÅR BRANSCH

BE GOOD. DO GOOD

Arvet från våra grundare – ”Be good. Do good” – handlar om mer än affärer. Vi bryr oss mycket om odlarna, medarbetarna och de gemenskaper som vi samarbetar med. Upptäck vad vi gör för dem.

Våra odlare är en del av vår familj

Hur tar vi hand om våra odlare?

- Genom att erbjuda utbildning och förmedla kunskap och teknik för att öka deras skördar och inkomster

- Genom att stödja successionsplanering i jordbruket

- Med långtidskontrakt som erbjuder mer säkerhet

Stöd till gemenskaper

Vi motverkar osäker livsmedelsförsörjning och uteslutning.
Därför:

- Samarbetar vi i hela Europa med livsmedelsbanker och bygger starka relationer med många lokala instanser

- Utvecklar vi volontäraktiviteter för att involvera våra medarbetare i den lokala gemenskapen

- Stödjer vi samhällen i hela världen genom att delta i socialt företagande som enVie i Belgien, Campo Vivo i Colombia osv.

Upptäck några av projekten som vi är involverade i:

UPPTÄCK ALLA VÅRA ÅTAGANDEN