Vi på McCain strävar efter att producera mat som skapar minnnesvärda upplevelser och är hållbara för vår planet.

Vi är på en resa för att producera hållbara matprodukter. Produkter som använder mindre naturresurser i fabrikerna och gårdarna, svarar på behoven hos allt mer hälso- och miljömedvetna konsumenter och bidrar till en positiv förändring i landsbygdssamhällen där vi odlar våra ingredienser. Vår globala hållbarhetsstrategi bygger på fyra viktiga pelare. Du kan läsa om dessa och våra åtaganden i vår hållbarhetsrapport.