Effektivisering av menyn kan både förenkla verksamheten och minska kostnaderna