Här på McCain tror vi på att intensifiera våra ansträngningar för att skydda våra odlare och framtidens jordbruk. Vi måste fortsätta växa samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan och utvecklar nya hållbara jordbruksmodeller.
Därför har vi har utmanat oss själva med ett ambitiöst mål om att minska våra koldioxidutsläpp med 50% innan år 2030!


Nu byter vi till 100% hållbar förpackning

Förutom att minska vårt koldioxidsutsläpp kommer våra förpackningskartonger att vara 100 % återvinningsbara och tillverkas av 100 % återvunnet material! Att byta från vit till brun kartong kommer i hög grad att förbättra vårt miljöavtryck.


OBSERVERA:

    • Förpackningsutbytet sker löpande med start februari 2021. Bytet sker gradvis för alla våra produktgrupper.

 

    • Under viss tid kommer det levereras både vita och bruna kartonger till era ordrar. Lastpallskonfigurationer ändras inte.

 

    • Den nya förpackningen påverkar inte artikelnummer, kartongstorlek och lagringskonfiguration, hantering, hållbarhet och orderprocess. Inga förändringar görs beträffande kartongtätning, hållfasthet och paketeringsprocess.

 

    • Produktion/leverans av produkter påverkas inte. Detta är en löpande utfasning – bruna kartonger kommer att tas in i produktion medan de vita kartongerna successivt försvinner.

 


Tillsammans är vi dedikerade till att göra långvariga förändringar som gynnar vår värld, samhällen och framtida miljö