Om oss

Be good. Do good.
Bröderna McCain grundade vårt företag baserat på en enkel filosofi: God etik är bra för affärerna. Detta fortsätter att vägleda oss i våra standarder för socialt ansvarsfullt entreprenörskap, och sammanfattas med mottot ”BeGood. DoGood”. BGDG definierar hur vi driver vår verksamhet.
Upptäck våra 4 grundpelare
, Om oss, McCain Foodservice
BRA JORDBRUK​
, Om oss, McCain Foodservice
Bra näring
, Om oss, McCain Foodservice
Bra processer
, Om oss, McCain Foodservice
Bra samarbetspartners
Mer information
Mer information
Mer information
Mer information
Bra jordbruk
Bra näring
Bra processer
Bra samarbetspartners
, Om oss, McCain Foodservice
EN SOLID GRUND
Principerna som styr hur vi fungerar som företag. Som ett värdedrivet företag är det viktigt hur vi arbetar. Förutom våra värderingar har vi fyra grundläggande verksamhetsprinciper: trygghet, respekt, integritet och säkerhet.
, Om oss, McCain Foodservice
SÄKERHET
Säkerheten är alltid vår högsta prioritet och är allas ansvar.
Runt om i världen är vi fast beslutna att se till att alla säkert återvänder hem till sina vänner och familj, för ingenting vi gör är värt att skadas för. Det är tydligt att vårt engagemang för säkerhet har gynnat alla på McCain Foods, och vi fortsätter att göra allt vi kan för att försäkra oss om att vi har utmärkta hälso- och säkerhetsprinciper och policyer. Vi fortsätter sträva efter att ha noll incidenter, och säkerhet kommer alltid att vara vår prioritet.
, Om oss, McCain Foodservice
RESPEKT
Vi anser att alla ska kunna känna sig trygga och delaktiga på sin arbetsplats.
Vår uppförandekod kräver att alla anställda ska säkerställa att McCain Foods är en säker, respektfull och inkluderande arbetsmiljö som är fri från diskriminering och hot. Vår uppförandekod för leverantörer förbjuder även alla typer av tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, omänsklig behandling, övergrepp och hot.
, Om oss, McCain Foodservice
INTEGRITET
Som en del av våra grundvärderingar fokuserar vi på principerna kring etiskt och lagenligt uppförande.
Överallt i världen där vi är verksamma följer vi dessa principer genom rättvis, konkurrenskraftiga och transparenta affärstransaktioner. I princip alla jurisdiktioner där McCain Foods verkar har lagar mot mutor och korruption. Dessa lagar förhindrar oetiska beteenden, och vi varken utför eller accepterar olagliga eller korrupta beteenden.
, Om oss, McCain Foodservice
Trygghet
Vi är en del av en världsomspännande familj, och det är av avgörande betydelse att alla anställda på McCain Foods får en skälig ersättning för sitt arbete.
Vi ger alla våra anställda en skälig ersättning, vilket säkerställer att de har en inkomst som möjliggör en anständig levnadsstandard. Ersättningen består av lön och andra förmåner.
Ons team
Maak kennis met onze Nederlandse Foodservice familie. Wij werken de klok rond om samen onze klanten de beste ondersteuning en ervaring te bieden. Iedereen heeft zijn eigen specialiteiten en ervaringen maar één iets hebben we allemaal al zeker gemeen: onze liefde voor het vak en onze aardappelen!
Läs mer
Emma 
Raemen
Retail & Foodservice Marketing Assistant / Foodservice Community manager
Läs mer
Emma 
Raemen
Retail & Foodservice Marketing Assistant / Foodservice Community manager
Föregående
Nästa
Vill du komma i kontakt med oss?
Detta kan göras via kontaktformuläret nedan.